Konference

Panelové diskuze

19. 1. 2024
Vienna House Andel’s Prague

Stroupežnického 3181/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
v 1. patře hotelu v konferenční části

8.30

Registrace účastníků

9.15 — 9.30

Přivítání účastníků, zahájení konference, proslov hlavních partnerů

9.30 — 10.30

Zahraniční zdravotníci v ČR – jak snadné je v ČR začít pracovat?

Doktor Čechov z.s.

MODERUJE: Jan Brodský

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE: Soňa Hrdličková (IPVZ), Vojtěch Remeň (Nemocnice Český Krumlov), Josef Urban (CLZ PK), Olga Žernosek (Doktor Čechov), Roman Šmucler (ČSK)

Zájem zdravotníků s odborným vzděláním ze zemí mimo členské státy Evropské unie o práci v Česku každoročně roste. Hlásí se nejen absolventi, ale i zkušení lékaři*ky nebo zdravotní sestry. Co všechno obnáší proces aprobace? Jak oni sami vnímají proces začleňování do profesního života v Česku? A jaké mají zkušenosti se zdravotnickými profesionály ze zahraničí místní zaměstnavatelé?

11.00 — 12.00

Moderní primární péče s kompetencemi pro VPL, PLDD a lékárníky

SPL ČR, z.s.
Mladí praktici, z.s.
Mladí lékárníci, z.s.
Mladí pediatři

MODERUJE: Markéta Pfeiferová

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE: Jan David (Sekce Mladých pediatrů ČPS), Lukáš Malý (Mladí lékarníci), Vojtěch Mucha (Mladí praktici), Petr Šonka (SPL ČR), Jan Kopecký (EUC)

Primární péče komplexně a z různých úhlů pohledu. Hraje skutečně klíčovou roli v prvním kontaktu pacienta se zdravotnickým systémem? Využívá přitom efektivně všech svých nástrojů? Zaměříme se na výzvy a inovace, zapojení pacientů, probereme dostupnost ve znevýhodněných lokalitách a strategie k jejímu zlepšování, úlohu farmaceutů a integrovaných farmaceutických služeb, využití technologií, a ještě něco navíc.

12.30 — 13.30

Cesta pacienta v systému českého zdravotnictví, dostupnost péče v regionech

MZ ČR
Mladí lékaři z.s.

MODERUJE: Šárka Liolia

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE: Petra Adámková (ONKO Unie), David Karásek (MEDICON), Soňa Měrtlová (KrÚ Kraje Vysočina), Josef Pavlovic (MZ ČR), Michaela Hrdličková (expertka na Patient Engagement)

Cesta pacienta v systému českého zdravotnictví z pohledu různých stakeholderů a samotných pacientů. V čem se jejich pohledy liší? Jak by se měla v ideálním případě odvíjet a na jaké problémy aktuálně pacienti, poskytovatelé, zdravotníci a státní správa narážejí? Pokusíme se identifikovat kritické body, budeme se ptát na osobní zkušenosti a dotkneme se rovněž dostupnosti péče nejen pro onkologické pacienty.

14.00 — 15.00

Efektivita v českém zdravotnictví. Kam se řítíme? Jaké místo má prevence?

Iniciativa pro efektivní zdravotnictví z.s.

MODERUJE: Jakub Hlávka

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE: Barbora Decker (iHETA), Ladislav Dušek (ÚZIS), Pavel Hroboň (Advance Institute), Oldřich Šubrt (AHCM), František Vlček (AKESO)

Zvýšení efektivity představuje klíčovou výzvu pro nadcházející budoucnost českého zdravotnictví. Co si ale konkrétně představit pod pojmy jako optimalizace procesů nebo řízení zdravotnických dat? Jakou roli v celém procesu musí nutně sehrát moderní technologie a digitalizace? Dotkneme se rovněž otázek financování, alokace zdrojů a role prevence. V rámci diskuze představíme inovativní přístupy, ale i osvědčené postupy a příklady úspěšných projektů.

15.30 — 16.30

Platy a přesčasy ve zdravotnictví – kudy dál?

Mladí lékaři z.s.

MODERUJE: Albert Štěrba

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE: Martin Kočí (Mladí lékaři), Zdenka Němečková Crkvenjaš (Výbor pro zdravotnictví PS), Jan Přáda (Sekce Mladých lékařů ČLK), Václav Pláteník (MZ ČR), Jan Michálek (MZ ČR), Vojtěch Remeň (Nemocnice Český Krumlov)

Odpovídá erudice a míra zodpovědnosti zdravotníků jejich hodinové sazbě? Proč tráví v práci tolik přesčasových hodin? Prodiskutujeme rozdíly platů a mezd ve zdravotnictví. Má stát určovat soukromému sektoru ve zdravotnictví výši mezd? Jak vůbec definovat adekvátní finanční ohodnocení aneb jakou vlastně roli hrají peníze v (ne)spokojenosti lékařů a lékařek?

17.00 — 18.00

Může AI v českých nemocnicích pomáhat už dnes?

Mild Blue s.r.o.

MODERUJE: Jan Kubant

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE: Martin Kočí (Mladí lékaři), Kamila Lepková (Channel Lab), Lukáš Loun (MAIA LABS), Petr Váša (EUC)

Umělá inteligence jako příslib revolučního průlomu v poskytování zdravotní péče. Jakým směrem se bude dál vyvíjet její potenciál od prostého zefektivnění administrativních úkolů a nekonečného papírování? Přijďte spolu s námi prozkoumat nejnovější a nejpraktičtější aplikace umělé inteligence v medicíně, které už dnes dokážou analyzovat EKG, popisovat snímky magnetické rezonance anebo poskytovat průvodce v náročné diferenciální diagnostice.

18.30 — 19.30

Ženy v medicíně, lékařská kariéra a rodičovství

Mladí lékaři z.s.

MODERUJE: Alisa Braková, Alžběta Smetanová

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE: Milena Králičková (UK), Helena Rögnerová (IKEM), Lukáš Velev (Nemocnice Jihlava), Bára Malíková (Piráti)

Feminizace (nejen) českého zdravotnictví je nesporný trend. Kdo a jak by na něj měl reagovat? V diskuzi se zaměříme na otázky slaďování rodinného a profesního života, plánování rodičovství v souvislosti s výběrem specializace, úskalí částečných úvazků nebo možnosti specializačního vzdělávání na mateřské či rodičovské dovolené. Zaznít by měly i konkrétní návrhy na zlepšení.